3 bước thay đổi các chương trình Medicare Advantage

0
171
Beijing,China

Ngày nay, những người tham gia Medicare có thời gian đăng ký mở hàng năm vào ngày 15 tháng 10–ngày 7 tháng 12, khi đó họ có thể thay đổi các chương trình Medicare Advantage. Điều quan trọng là xem xét các lựa chọn Medicare của quý vị hàng năm vì quyền lợi và chi phí của chương trình có thể thay đổi theo năm, và quý vị có thể tìm được một chương trình khác đơn giản hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Bước một – Xem xét chương trình hiện tại của quý vị … Trước khi bắt đầu thời gian đăng ký

Bắt đầu quyết định xem có thay đổi các chương trình Medicare Advantage không bằng cách tìm hiểu chi phí, sử dụng và quyền lợi hiện tại của quý vị. Bắt đầu bước thứ nhất này trước khi bắt đầu thời gian đăng ký mở bằng cách trả lời một vài câu hỏi:

 • Quý vị đang trả bao nhiêu tiền để được bảo hiểm? Cộng dồn các khoản chi phí bảo hiểm hàng tháng cho bảo hiểm hiện tại của quý vị, dù đó là Medicare Phần B với chính sách Medigap bổ sung, chi phí bao trả thuốc Phần D hoặc phí bảo hiểm chương trình Medicare Advantage hàng tháng của quý vị.
 • Chi phí gia tăng mà quý vị đã trả cho năm vừa qua là bao nhiêu? Quý vị có thể đã thanh toán khoản khấu trừ, đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm; hoặc quý vị có thể đã cần các dịch vụ y tế không được bao trả theo chương trình hiện tại của mình.
 • Quý vị có thể cần khoản bao trả nào cho năm tới? Nếu sức khỏe của quý vị thay đổi hoặc quý vị cho rằng trong tương lai quý vị sẽ trải qua thủ thuật lớn như thay khớp gối, quý vị có thể thanh toán chi phí thực trả bao nhiêu?
 • Bước hai – Hiểu rõ các lựa chọn của quý vị

  Medicare không phải là một chương trình phù hợp cho tất cả. Quý vị có những lựa chọn cho từng thời gian đăng ký mở. Sau đây là những lựa chọn cần xem xét:

 • Original Medicare, bao gồm Phần A (đối với trường hợp nằm viện nội trú, lưu trú tại dưỡng đường chuyên môn, chăm sóc cuối đời và một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà) và Phần B (đối với các dịch vụ của bác sĩ nhất định, chăm sóc ngoại trú, nguồn tiếp liệu y tế và dịch vụ phòng ngừa). Phần A là miễn phí đối với hầu hết mọi người, và Phần B có một khoản phí bảo hiểm ($134 cho hầu hết mọi người vào năm 2018) có thể được khấu trừ từ khoản thanh toán An Sinh Xã Hội nếu quý vị đang nhận.
 • Bao trả bổ sung Medigap, hay còn gọi là Bảo hiểm bổ sung Medicare, được thiết kế dành cho những người có original Medicare. Bảo hiểm tư nhân này bao trả một số khoản chi phí thực trả không được bao trả theo original Medicare Phần A và  B, bao gồm một số nghĩa vụ đồng bảo hiểm và đồng thanh toán, và có thể bao gồm các quyền lợi bổ sung như tư cách thành viên trong một chương trình thể chất. Có 11 chương trình Medigap tiêu chuẩn để chọn.
 • Bao trả thuốc kê toa Phần D là quyền lợi Medicare được cung cấp thông qua nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân. Chương trình  của mỗi nhà cung cấp bảo hiểm có danh sách, được gọi là danh mục, thuốc riêng của mình mà họ bao trả. Danh sách có thể thay đổi hàng năm, do đó cần kiểm tra để đảm bảo bất kỳ toa thuốc nào mà quý vị hiện đang có vẫn sẽ được bao trả nếu quý vị gia hạn với cùng chương trình.
 • Chương trình Medicare Advantage, hay còn gọi là chương trình Phần C, do các nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân cung cấp và kết hợp bao trả cho thời gian nằm viện và thăm khám với bác sĩ — và hầu hết các chương trình cũng bao trả toa thuốc. Ngoài ra, một số chương trình cũng có dịch vụ thị giác, thính giác và nha khoa, thành viên chương trình thể chất, và các quyền lợi phụ khác. Quý vị phải đăng ký tham gia bảo hiểm Medicare Phần A và B để có chương trình Medicare Advantage. Quý vị thanh toán phí bảo hiểm Phần B tiêu chuẩn của mình, cộng với phí bảo hiểm bổ sung có thể mà nhà cung cấp bảo hiểm có thể tính phí.
 • Bước ba – Nhận trợ giúp nếu quý vị cần

  Không nghi ngờ rằng việc thay đổi chương trình Medicare Advantage có thể gây ra sự bối rối. Tuy nhiên, có sẵn các nguồn thông tin trực tuyến và trực tiếp có thể giúp quý vị hiểu được các lựa chọn của mình. Các trường hợp này bao gồm:

 • State Health Insurance Assistance Programs (SHIPs) được tài trợ bởi Medicare trong từng tiểu bang. Họ hỗ trợ miễn phí cho những người thụ hưởng Medicare và gia đình cùng người chăm sóc của họ.
 • Trang web Medicare Matters của National Council on Aging có công cụ so sánh để giúp quý vị tìm được các chương trình tốt nhất dành cho mình.
 • Nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị, nhất là nếu quý vị đã đăng ký tham gia chương trình Medicare Advantage hoặc bao trả bổ sung Medicare, có thể hỗ trợ qua điện thoại hoặc cung cấp nguồn thông tin trực tuyến để giúp quý vị chọn giữa các chương trình sức khỏe và thuốc khác nhau. Họ cũng có thể thông tin cho quý vị về bất kỳ quyền lợi mới, đổi mới nào sẽ được giới thiệu.
 • Thực hiện theo ba bước này có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về các lựa chọn của mình và giúp đảm bảo rằng chương trình mà quý vị chọn là tốt nhất có sẵn dành cho nhu cầu về sức khỏe và ngân sách của quý vị. Nhưng có lẽ bước quan trọng nhất là chỉ cần nhớ khung thời gian đăng ký mở. Cũng có một công cụ cho bước này — quý vị có thể đăng ký nhận email nhắc nhở khi đến lúc bắt đầu thực hiện các so sánh của mình, và khi thời hạn ngày 7 tháng 12 sắp tới.

   

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây