Sunday, March 26, 2023
Trang chủ Hoa Kỳ Kiểm toán sau bầu cử không tìm thấy gian lận ở Arizona

Kiểm toán sau bầu cử không tìm thấy gian lận ở Arizona

0
251

 

 

Hơn một nửa trong số tất cả các quận ở Arizona đã tiến hành kiểm toán sau bầu cử và không tìm thấy sự khác biệt hoặc các vấn đề nhỏ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua, theo báo cáo gửi cho văn phòng Thư ký bầu cử Arizona.

Các cuộc kiểm toán tại 4 quận lớn nhất của Arizona, chiếm 86% tổng số phiếu bầu cho tổng thống ở bang, không cho thấy bằng chứng nào về sự gian lận cử tri có hệ thống mà Tổng thống Donald Trump đã phàn nàn . Không có bất thường nào được tìm thấy ở Quận Maricopa, là quận đông dân nhất ở bang chiến địa và bao gồm cả Phoenix, các báo cáo cho thấy. Các viên chức ở hạt Pima,  đã kiểm tra một mẫu ngẫu nhiên gồm 4.239 phiếu bầu trong cuộc đua tổng thống và chỉ phát hiện ra sự chênh lệch giữa hai phiếu bầu.

Kết quả kiểm tra được đưa ra khi Arizona hiện có khoảng cách chênh lệch giữa Tổng thống đắc cử Joe Biden và Trump. Biden dẫn trước với 11.390 phiếu bầu, tương đương khoảng 0,34 điểm phần trăm, và hơn 3,3 triệu phiếu bầu đã được bỏ trên toàn tiểu bang. Tính đến sáng thứ Năm, có ít hơn 25.000 lá phiếu còn lại được kiểm đếm, theo văn phòng bầu cử . 

Trước đó vào thứ Năm, Trump đã tweet : ‘Từ 200.000 phiếu bầu đến dưới 10.000 phiếu bầu. Nếu chúng tôi có thể kiểm tra tổng số phiếu bầu, chúng tôi cũng sẽ dễ dàng thắng Arizona! “

Theo luật tiểu bang, các ban kiểm toán lưỡng đảng thường xuyên tiến hành kiểm tra đếm tay các lá phiếu sớm và các lá phiếu Ngày Bầu cử ở tất cả 15 quận của Arizona. Các cuộc kiểm toán, mà các quận bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, phải bao gồm năm cuộc đua, bao gồm cả cuộc đua tổng thống. Theo quy định, họ phải đếm các lá phiếu Ngày Bầu cử thường xuyên từ ít nhất hai khu vực bầu cử hoặc 2% khu vực bầu cử, tùy theo số nào lớn hơn. Các khu vực được chọn ngẫu nhiên, bằng cách rút thăm.

Chiến dịch tranh cử của Trump cũng đã đưa đơn kiện Arizona tại tòa án thông qua một trong số các vụ kiện mà nó đã nộp ở các bang chiến trường. Chiến dịch tranh cử của Trump đã đệ đơn kiện vào thứ Bảy nhằm tìm cách chặn việc vượt qua hoặc chứng nhận tất cả các lá phiếu được bầu trực tiếp vào Ngày bầu cử ở Quận Maricopa cho đến khi chúng có thể được xem xét.

Chiến dịch Trump đang cố gắng đưa ra trường hợp của họ bằng cách sử dụng các tuyên bố từ hai cử tri nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng cho thấy lá phiếu của họ không được tính.

Một viên  chức bầu cử của Quận Maricopa đã nói với tòa án rằng chỉ có 180 lá phiếu được bầu vào Ngày Bầu cử  có thể được xem xét lại và rằng không có vấn đề hệ thống nào với cuộc bầu cử.

TH