Thêm một phán quyết bất lợi cho chiến dịch ông Trump tại Toà Tối cao Pennsylvania 

0
205

(CNN) – Toà Tối cao Pennsylvania vào thứ Ba ra phán quyết 5-2 đứng về phía tiểu bang, cho rằng, một người quan sát thủ tục kiểm phiếu của chiến dịch ông Trump ở Philadelphia không có quyền đứng cách xa nhân viên kiểm phiếu ở bất cứ khoảng cách cụ thể nào, và tuỳ thuộc vào các quận hạt quyết định những người quan sát có thể đứng ở đâu. 

Đây là thất bại đáng kể cho chiến dịch tranh cử của ông Trump diễn ra vào lúc chiến lược pháp lý nhằm ngăn chặn chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden và làm suy yếu kết quả bầu đang từ từ sụp đổ và bước vào giai đoạn cuối cùng. 

Phán quyết của toà án tối cao tiểu bang đảo ngược quyết định trước đó, quyết định mà chiến dịch của ông Trump xem là chiến thắng lớn, thậm chí ngay cả khi không ảnh hưởng đến số phiếu thực sự ở Pennsylvania. Nhưng chiến thắng nhỏ đó thúc đẩy chiến dịch của ông Trump trong những ngày gần đây, tiếp tục tranh cãi rằng kiểm phiếu trên khắp tiểu bang không công bằng, khiến họ thúc đẩy những nghi ngờ gian lận. 

Thất bại mới nhất của chiến dịch ông Trump diễn ra giữa lúc luật sư tư của Tổng thống, ông Rudy Giuliani đang tranh cãi trước toà liên bang ở Williamsport về gian lận bầu cử trong phiếu khiếm diện ở Pennsylvania. Phán quyết được đưa ra khi phiên xét xử này tạm nghỉ vì đường dây điện thoại cho phép công chúng theo dõi phiên toà bị hư. 

Toà Tối cao Pennsylvania giải thích bằng cách nào mà người quan sát của chiến dịch ông Trump, Jeremy Mercer, có thể làm bất cứ điều gì được luật cho phép khi anh ta quan sát thủ tục kiểm phiếu khiếm diện ở Philadelphia. Hồ sơ thực tế này làm suy yếu những tuyên bố cốt lõi mà chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đang tìm cách chứng minh tại toà. 

Mercer khiếu nại, anh ta không thể trông thấy những tuyên bố chữ ký hoặc đánh dấu trên phong bì phiếu, nhưng toà cho rằng, anh ta sẽ chỉ cần đến những thông tin đó nếu “ý định ban đầu” là thách thức những lá phiếu riêng biệt – điều mà một người quan sát kiểm phiếu như Mercer không được luật tiểu bang cho phép. 

Theo toà, Mercer được chứng kiến đầy đủ thủ tục kiểm phiếu, như nhân viên Uỷ ban kiểm tra mặt sau phong bì lá phiếu có chữ ký của cử tri, trước khi chuyển chúng sang khâu kiểm phiếu, chứng kiến phiếu được lấy ra khỏi phong bì, … “Như được toà phát giác, Mercer có thể quan sát một cách phù hợp rằng nhân viên uỷ ban đang làm công việc của mình theo đúng luật bầu cử,” Toà Tối cao Pennsylvania ghi trong phán quyết. 

Toà bộ hội đồng xét xử 7 vị thẩm phán không đồng tình với những nghi ngờ của chiến dịch ông Trump về gian lận bỏ phiếu, và những lập luận pháp lý nhằm vô hiệu hoá hàng ngàn lá phiếu. Chánh thẩm Thomas Saylor (Cộng hoà) ghi, mục đích rõ ràng của chiến dịch của ông Trump nhằm bác bỏ phiếu sẽ tước bỏ quyền bầu cử của cử tri. 

Saylor ghi trong quan điểm bất đồng của mình rằng, ông “không thấy có vấn đề thực sự ở đây.” Ông chỉ ra, những vấn đề một cuộc bầu cử được quản trị như thế nào phần lớn được toà giải quyết trước bầu cử, và thậm chí ngay ở giai đoạn đầu kiểm phiếu, chứ không nên để sau khi kiểm phiếu như chiến dịch của ông Trump đang làm. 

Saylor và thẩm phán Sallie Updike Mundy chia rẽ với 5 vị còn lại vì họ tin, vụ kiện hiện đang gây tranh cãi vì thủ tục kiểm phiếu gần như hoàn tất. 

Hương Giang (Theo CNN)